Ett studiematerial finansierat av Länsförsäkringars Forskningsfond, en stiftelse ägd av länsförsäkringsgruppen.

Filmer som rustar dig för styrelseuppdraget

Att vara styrelsemedlem i en bostadsrättsförening är ett hedersamt uppdrag som har sina utmaningar.  Länsförsäkringars Forskningsfond har i samverkan med det statliga forskningsinstitutet RISE tagit fram en serie filmer som ger grundläggande förståelse för några av de frågor som är förbundna med att sitta i en bostadsrättsförenings styrelse med ansvar för en eller flera fastigheter.

1. ÖKA DINA KUNSKAPER

Vad förväntas av en medlem i styrelsen?

Det är många som blir medlemmar i bostadsrättsföreningar, där frågan om att bidra i styrelsearbetet är vanlig. Känner du igen dig?

4. FUKT OCH MÖGEL

 Se upp med fukt!

Att renovera fuktskador är bökigt och kostsamt.  Det viktigaste är att upptäcka dem tidigt.

7. STYRELSEARBETET I SAMMANDRAG 

Jobba förebyggande

Förebyggande arbete spar tid, pengar och bekymmer för både styrelseledamöter och föreningsmedlemmar.

2. VÅRD AV FASTIGHETEN

Spåra fukten!

Vattenskador är fyra gånger så vanligt som inbrott. Lär dig mer om bostadsrättsföreningens viktiga vård av fastigheten.

5. FASTIGHETSJURISTEN BERÄTTAR

 Styrelsens ansvar

Att sitta i styrelsen innebär inte bara ansvar för fastigheten och ekonomin utan även för att bostadsrättsföreningen följer lagen.

3. VIKTEN AV VENTILATION

Den värdefulla ventilationen

Kunskap om fastighetens ventilationssystem får dig att sova bättre om natten.

6. UNDERHÅLLSPLAN GER KOLL

Planera för framtiden

En underhållsplan hjälper styrelsen med överblick och planering av det som behöver göras på fastigheten. Ett bra sätt att undvika ekonomiska överraskningar.