Ett projekt finansierat av Länsförsäkringars Forskningsfond i samarbete med RISE

Filmer som rustar dig för styrelseuppdraget

Att vara styrelsemedlem i en bostadsrättsförening är ett hedersamt uppdrag som har sina utmaningar. Ansvaret är stort både vad gäller ekonomi, drift och underhåll. Vi har i samarbete med RISE tagit fram en serie filmer där praktiska exempel hjälper dig att bli en mer kunnig ledamot eller ordförande.

1. ÖKA DINA KUNSKAPER

Vad förväntas av en medlem i styrelsen?

En film för alla som vill öka sina kunskaper om styrelsearbete i en bostadsrättsförening. Här hittar du information som hjälper dig att göra ett mer professionellt jobb i din förening.

2. VÅRD AV FASTIGHETEN

Spåra fukten!

Vattenskador är fyra gånger så vanligt som inbrott. Lär dig mer om bostadsrättsföreningens viktiga vård av fastigheten.

3. VIKTEN AV VENTILATION

Den värdefulla ventilationen

Kunskap om fastighetens ventilationssystem får dig att sova bättre om natten.

4. FUKT OCH MÖGEL

 Se upp med fukt!

Att renovera fuktskador är bökigt och kostsamt.  Det viktigaste är att upptäcka dem tidigt.

5. FASTIGHETSJURISTEN BERÄTTAR

 Styrelsens ansvar

Att sitta i styrelsen innebär inte bara ansvar för fastigheten och ekonomin utan även för att bostadsrättsföreningen följer lagen.

6. UNDERHÅLLSPLAN GER KOLL

Planera för framtiden

En underhållsplan hjälper styrelsen med överblick och planering av det som behöver göras på fastigheten. Ett bra sätt att undvika ekonomiska överraskningar.

7. STYRELSEARBETET I SAMMANDRAG 

Jobba förebyggande

Förebyggande arbete spar tid, pengar och bekymmer för både styrelseledamöter och föreningsmedlemmar.